Deccal’in Ordusu

2011-04-11 12:39:00

Ülkemizde son günlerde tartışılan konulardan biri de, "İmamın ordusu" adlı kitap çalışması. Çalışması diyorum çünkü henüz kitap olmamış, olacakken basılmış. İmam kim, ordusu nerede doğrusu bilmiyorum, bilmek de istemem, yanlış anlamayın "İmam"dan! korktuğumdan değil, öyle bir imamın olduğuna inanmıyorum. Ben Deccal’den ve Deccal’in ordusundan bahsetmek istiyorum. Sevgili peygamberimiz “ümmetim hakkında en çok korktuğum Deccal fitnesidir. Deccal ümmetimin içinden çıkacaktır. Ümmetim Deccal fitnesiyle büyük gruplar halinde, okun yaydan çıktığı gibi İslam’dan çıkıp Hıristiyan olacaktır.” Deccal fitnesi nedir diye sorulduğunda ise efendimiz "Deccal; hakkı batıl, batılı hak göstermek, teslisi tevhitle karıştırmak. Mescitler dolup taşacak ama içinde iman ehli olmayacak, bu fitneden kurtulmanın yolu salih amellere ve salih kişilere yapışmaktır”. Deccal’le ilgili çokça hadisler bulunmakta ama biz bu kadarıyla yetinelim ve ülkemizdeki Deccal fitnelerine biraz değinelim. Üç büyük din, üç hak din, ilahi dinler, ibrahimi dinler iddaları Deccal fitnesidir. Çünkü İslam dini dışındaki dinler İslam inancına göre batıldır, "Allah katında din İslam’dır” ayeti bu gerçeği ifade eder. Bu her Müslümanın olmazsa olmaz inancıdır, Deccal’in ve yolundakilerin iddia ettiği gibi, "ehli kitapla amentüde ittifakımız var", "üç din de ilahi kaynaklıdır, üçü de haktır” gibi sözler, batılı hak gösterme, hakla eşitleme, yani Deccal fitnesidir. Hz. İsa ve Hz. Musa Allahın peygamberleridir, onlara gelen hükümlerin hepsi haktır. Bu günkü Yahudilik ve Hıristiyanlığın bu iki ululazim peygamberin getirdikleriyl... Devamı