Vatikan'ın Dinlerarası Diyalog Hakkındaki Açıklamaları

2010-08-01 13:30:00

Vatikan'ın asırlar boyu İslam Dünyası'na karşı aldığı tavır ortadadır ve bütün İslam Dünyası bunun farkındadır. Vatikan'ın kendi ifadesiyle Dinler arası Diyalog misyonerliğin çağa uyarlanmış şeklidir. Bu açıklamalara rağmen hala milletimizin gözünün içine baka baka bu paslı hançeri milletimizin bağrına sokmaya devam ediyorlar.

“Dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır... Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir.”

“Dinler arası Diyalogdan söz ettiğimizde açıktır ki bu faaliyeti, kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilise'nin bütün faaliyetleri, üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, kilisenin İncil'i yayma amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer alır."

“Papa 6. Paul'un vizyonu gerçekleşmektedir. Çünkü dinler arası diyalog, kilise misyonunun normal bir parçası olarak görülmektedir.”

“Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Afrika ve Amerika Hıristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda Asya'yı Hıristiyanlaştıralım.”

“Hıristiyanlar İsa'nın Mesih olduğuna ve insanın onun sayesinde kurtulduğuna inanır. Tanrı'ya götüren başka bir yol yoktur.”

“Kilise ile diğer dinler arasındaki diyaloga evet. Ama aynı zamanda tek kurtarıcının İsa olduğunu ilan etmek gerekiyor.”

"Bu diyalogun tek amacı İncil'i tanıtmaktır. Muhataplar ikinci Âdem'i(Hz. İsa'yı)Tanrı olarak kabul etmek zorundadırlar ki Birinci Âdem'i de (Hz.Adem'i de) yaratan odur."

“Bütün insanlar Hz. İsa'ya döndürülmeli, bütün insanlar vaftiz olarak kilisede birleşmeli ve onun vücudu olan kiliseye girmelidir. Yollar usuller, metotlar değişir ama hedef hiç değişmez: Bütün insanları Hıristiyanlık dinine sokmaktır nihai maksadımız.”

Ve yine 27.01.2007 tarihli bir haberde Roma'da Vatikan'a bağlı yükseköğrenim kurumlarından biri olan Laterano Üniversitesi Rektörü Piskopos Rino Fisichella, Müslümanlarla dinler arası değil, sadece kültürel düzlemde bir diyalogdan söz edilebileceğini söyledi.

Piskopos Fisichella, söz konusu iddiasını, Vatikan Basın Merkezi'nde "Pietro ama e unisce" (Petrus sever ve birleştirir) adlı bir yapıtın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma sırasında gündeme getirdi.

Rektör Piskopos Fisichella, "İslam dünyasıyla, dinler arası değil, sadece kültürlerarası diyalog mümkün." dedi.

Hıristiyanlık ile İslam arasında ortak bir dinsel mirastan söz edilemeyeceğini savunan Fisichella, Müslümanlarla olası diyalog etkinliklerinin, inanç esaslarından ödün verme ve senkretizm (iki tarafı birleştirme) tehlikelerini bertaraf edebilme amacıyla, sadece kültürel düzlemle sınırlı tutulması gerektiğini ileri sürdü.

Piskopos Fisichella, Hıristiyanlık ile Musevilik arasında ise ortak dinsel miras nedeniyle dinler arası diyalogun da mümkün olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Hıristiyanlık, Musevilik ile teolojik açıdan çok farklı bir ilişki içindedir. Dolayısıyla Musevilerle ilişkilerimiz, sadece kültürel düzlemdeki bir diyalogla kalmamalıdır. Zira ortaklaşa kabul ettiğimiz, Eski Ahit kitabı söz konusudur. Aziz Pavlus'un ifadesiyle belirtmemiz gerekirse biz, söz konusu kitaba yapılmış bir aşının ürünüyüz."

Papaz Adriano Garuti ve Piskopos Nicola Bux tarafından kaleme alınan "Pietro ama e unisce" adlı yapıtın tanıtım toplantısında kürsüne bulunan yetkililer arasında Fisichella'nın yanı sıra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone de vardı.

Laterano Üniversitesi Rektörü Fisichella, İslam'la dinler arası diyalogun söz konusu olamayacağı biçimindeki iddiayı Kardinal Bertone'nin huzurunda dile getirdi. Kardinal Bertone'nin söz konusu görüşe herhangi bir itirazda bulunmaması da dikkati çekti.

Hal böyle iken içimizdeki malum şahısların ve onların faaliyetlerinin bu söylenenlerden bihaber ve bitaraf olmadıklarını açık bir şekilde yine burada gözlemlemekteyiz. Bu faaliyetleri yönlendirenlerin akıllarının ve ellerinin dışarıda olduğu göbeklerinin şer güçlerine bağlı olduğu açıkça ortadadır. Artık burada aklı ve vicdanı hür, basiret ehli kardeşlerimizin bu gaflet ve dalalet uykusundan bir an önce uyanarak harekete geçmelerini temenni ediyoruz.

http://www.enmatrak.com/eski-uygarliklar-dunya-tarihi/102540-vatikanin-dinlerarasi-diyalog-hakkindaki-aciklamalari.html

407
0
0
Yorum Yaz